Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Tabakové výrobky - zakázané prídavné látky a základné pojmy
There are no translations available.

Zakázané prídavné látky (§ 5 zákona č. 89/2016 Z. z.)
a)    vitamíny alebo iné prídavné látky, ktoré vytvárajú dojem, že tabakový výrobok je prospešný pre zdravie alebo predstavuje znížené zdravotné riziko,
b)    kofeín alebo taurín, alebo iné prídavné látky a stimulujúce zložky, ktoré sa spájajú so zvýšením energie a vitality,
c)    látky, ktorých vlastnosti spôsobujú sfarbenie emisií,
d)    látky, ktoré uľahčujú inhaláciu a vstrebávanie nikotínu pri tabakových výrobkoch na fajčenie, a
e)    látky, ktoré majú karcinogénne, mutagénne a reprotoxické vlastnosti v nezhorenej podobe.
f)    aróma vo filtroch, papieroch, baleniach, kapsuliach alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti tabakových výrobkov a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet alebo ich intenzity dymu. Filtre, papiere a kapsuly nesmú obsahovať tabak a nikotín.
Je zakázané uvádzať na trh tabakové výrobky obsahujúce prídavné látky v množstvách, ktoré zvyšujú toxický alebo návykový účinok tabakového výrobku počas konzumácie.


Základné pojmy podľa §2 zákona č. 89/2016 Z. z.

Tabakový výrobok je výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať a pozostáva aspoň čiastočne z tabaku alebo aj z geneticky modifikovaného tabaku.
Tabakový výrobok na fajčenie je tabakový výrobok okrem bezdymového tabakového výrobku.
Bylinný výrobok na fajčenie je výrobok, ktorého základom sú rastliny, byliny alebo ovocie, ktorý neobsahuje tabak a ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia.
Bezdymový tabakový výrobok je tabakový výrobok, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia.
Elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom náustku, alebo akákoľvek zložka tohto výrobku vrátane zásobníka, nádržky a zariadenia bez zásobníka alebo nádržky; elektronické cigarety môžu byť jednorazové alebo opakovane naplniteľné pomocou plniacej fľaštičky a nádržky alebo opakovane použiteľné pomocou jednorazových zásobníkov.
Zložka je tabak, prídavná látka, alebo akákoľvek iná látka alebo prvok prítomný v konečnom tabakovom výrobku alebo súvisiacom výrobku vrátane papiera, filtra, atramentov, kapsúl a lepidiel.
Prídavná látka je látka okrem tabaku, ktorá sa pridáva do tabakového výrobku, jeho spotrebiteľského balenia alebo akéhokoľvek vonkajšieho obalu.
Aróma je prídavná látka, ktorá dodáva vôňu alebo chuť alebo oboje.

Maximálne úrovne emisií z cigariet uvedených na trh alebo vyrobených v členských štátoch nesmú obsahovať viac ako:
•    10 mg dechtu na cigaretu;
•    1 mg nikotínu na cigaretu;
•    10 mg oxidu uhoľnatého na cigaretu.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification