Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
REACH SIEF
SIEF

 

Aktivní účastník ve fóru SIEF

SIEF – fórum na výměnu informací se zřizuje pro umožnění sdílení informací, zabránění duplicity
studií a v případě potřeby dosažení dohody o klasifikaci a označení. SIEF je utvořen, když se
potenciální registranti látky uvedené v seznamu před-registrací dohodnou, že vyrábějí nebo dovážejí
látku, která je dostatečně podobná na to, aby mohlo dojít k platnému společnému předložení údajů.

Co je důležité?

Pokud chcete zaregistrovat látku do 1.prosince 2010, musíte se do fóra zapojit teď.

Všichni registranti jsou ze zákona povinni zapojit se do Fóra pro výměnu informací o látkách (SIEF).

Aktivní účast znamená komunikaci s jinými účastníky fóra SIEF. Své aktivity v rámci fóra SIEF si
zaznamenávejte, abyste v případě potřeby mohli prokázat, že jste se aktivně účastnili.

Účastníci fóra SIEF musí jmenovat hlavního registranta, který předloží společnou registrační
dokumentaci. Společné předložení obsahuje hlavní část technické dokumentace včetně klasifikace a
označení látky, (podrobné) shrnutí studií a v případě potřeby návrh dalšího testování.

Hlavní registranti
• Měli by co nejdříve informovat agenturu ECHA o svém jmenování, aby mohli využívat on-
semináře (tzv. webináře) a poradenství
• Jednají jako kontaktní osoba pro registranty jiných látek, kteří chtějí převzít údaje („read across) o
látce pro svoji vlastní látku

Váš status v rámci fóra SIEF můžete změnit
Pokud se rozhodnete odložit registraci nebo nepotřebujete registrovat, můžete změnit váš status ve
fóru SIEF z aktivní na neaktivní. To se provede pomocí elektronického nástroje REACH-IT.

Další informace najdete v dokumentech ECHA:
SIEF – Hlavní zásady (ve slovenštině)

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13585/sief_key_principles_sk.pdf

 

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification