Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrácie

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Celý článek...
Autorizační seznam

Látky aktuálně zařazené do autorizačního seznamu:

http://echa.europa.eu/sk/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list

Název látky EC číslo CAS číslo
Datum ukončení Poslední datum aplikace
1,2-Dichloroethane (EDC) 203-458-1/ 107-06-2/
22.11.2017 22.05.2016
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) 202-918-9/ 101-14-4/ 22.11.2017 22.05.2016
2,4 – Dinitrotoluene (2,4-DNT) 204-450-0/ 121-14-2/
21.08.2015 21.02.2014
4,4’- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4/ 101-77-9/
21.08.2014 21.02.2013
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4/ 81-15-2/
21.08.2014 21.02.2013
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers. Group containing: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid 231-801-5/
236-881-5/
13530-68-2/
7738-94-5/
21.09.2017 21.03.2016
Ammonium dichromate 232-143-1/ 7789-09-5/ 21.09.2017 21.03.2016
Arsenic acid 231-901-9/ 7778-39-4/ 22.08.2017 22.02.2016
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7/ 85-68-7/ 21.02.2015 21.08.2013
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
204-211-0/ 117-81-7/ 21.02.2015 21.08.2013
Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme) 203-924-4/ 111-96-6/ 22.08.2017 22.02.2016
Chromium trioxide 215-607-8/ 1333-82-0/ 21.09.2017 21.03.2016
Diarsenic pentaoxide 215-116-9/ 1303-28-2/ 21.05.2015 21.11.2013
Diarsenic trioxide 215-481-4/ 1327-53-3/ 21.05.2015 21.11.2013
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4/ 84-74-2/ 21.02.2015 21.08.2013
Dichromium tris(chromate) 246-356-2/ 24613-89-6/ 22.01.2019 22.07.2017
Diisobutyl phthalate (DIBP) 201-553-2/ 84-69-5/ 21.02.2015 21.08.2013
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) 500-036-1/ 25214-70-4/ 22.08.2017 22.02.2016
Hexabromocyclododecane (HBCDD), alpha-hexabromocyclododecane, beta-hexabromocyclododecane, gamma-hexabromocyclododecane 221-695-9/
247-148-4/
134237-50-6/
134237-51-7/
134237-52-8/
25637-99-4/
3194-55-6/
21.08.2015 21.02.2014
Lead chromate 231-846-0/ 7758-97-6/ 21.05.2015 21.11.2013
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) 235-759-9/ 12656-85-8/ 21.05.2015 21.11.2013
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 215-693-7/ 1344-37-2/ 21.05.2015 21.11.2013
Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0/ 49663-84-5/ 22.01.2019 22.07.2017
Potassium chromate 232-140-5/ 7789-00-6/
21.09.2017 21.03.2016
Potassium dichromate 231-906-6/ 7778-50-9/ 21.09.2017 21.03.2016
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8/ 11103-86-9/ 22.01.2019 22.07.2017
Sodium chromate 231-889-5/ 7775-11-3/ 21.09.2017 21.03.2016
Sodium dichromate 234-190-3/ 10588-01-9/
7789-12-0/
21.09.2017 21.03.2016
Strontium chromate 232-142-6/ 7789-06-2/ 22.01.2019 22.07.2017
Trichloroethylene 201-167-4/ 79-01-6/ 21.04.2016 21.10.2014
Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) 204-118-5/ 115-96-8/ 21.08.2015 21.02.2014
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification