Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Autorizační seznam

Látky aktuálně zařazené do autorizačního seznamu:

https://echa.europa.eu/authorisation-list

Název látky Číslo CAS Číslo EC
Datum ukončení Poslední datum aplikáce
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4 81-15-2 21/08/2014 21/02/2013
4,4’- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 21/08/2014 21/02/2013
Hexabromocyclododecane (HBCDD) - - 21/08/2015 21/02/2014
gamma-hexabromocyclododecane - 134237-52-8 21/08/2015 21/02/2014
beta-hexabromocyclododecane - 134237-51-7 21/08/2015 21/02/2014
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclodecane 221-695-9 3194-55-6 21/08/2015 21/02/2014
Hexabromocyclododecane 247-148-4 25637-99-4 21/08/2015 21/02/2014
alpha-hexabromocyclododecane - 134237-50-6 21/08/2015 21/02/2014
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 21/02/2015 21/08/2013
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 21/02/2015 21/08/2013
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 21/02/2015 21/08/2013
Diisobutyl phthalate (DIBP) 201-553-2 84-69-5 21/02/2015 21/08/2013
Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 21/05/2015 21/11/2013
Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 21/05/2015 21/11/2013
Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 21/05/2015 21/11/2013
Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2 21/05/2015 21/11/2013
Lead chromate molybdate sulfate red 235-759-9 12656-85-8 21/05/2015 21/11/2013
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 21/08/2015 21/02/2014
2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) 204-450-0 121-14-2 21/08/2015 21/02/2014
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 21/04/2016 21/10/2014
Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 21/09/2017 21/03/2016
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers - - 21/09/2017 21/03/2016
Chromic acid 231-801-5 7738-94-5 21/09/2017 21/03/2016
Dichromic acid 236-881-5 13530-68-2 21/09/2017 21/03/2016
Oligomers of chromic acid and dichromic acid - - 21/09/2017 21/03/2016
Sodium dichromate 234-190-3 10588-01-9, 7789-12-0 21/09/2017 21/03/2016
Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 21/09/2017 21/03/2016
Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 21/09/2017 21/03/2016
Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 21/09/2017 21/03/2016
Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 21/09/2017 21/03/2016
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 500-036-1 25214-70-4 22/08/2017 22/02/2016
Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 22/08/2017 22/02/2016
Bis(2-methoxyethyl) ether 203-924-4 111-96-6 22/08/2017 22/02/2016
1,2-dichloroethane (EDC) 203-458-1 107-06-2 22/11/2017 22/05/2016
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) 202-918-9 101-14-4 22/11/2017 22/05/2016
Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 22/01/2019 22/07/2017
Strontium chromate 232-142-6 7789-06-2 22/01/2019 22/07/2017
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 22/01/2019 22/07/2017
Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 22/01/2019 22/07/2017
1-bromopropane (n-propyl bromide) 203-445-0 106-94-5 04/07/2020 04/01/2019
Diisopentyl phthalate 210-088-4 605-50-5 04/07/2020 04/01/2019
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich 276-158-1 71888-89-6 04/07/2020 04/01/2019
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters 271-084-6 68515-42-4 04/07/2020 04/01/2019
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear 284-032-2 84777-06-0 04/07/2020 04/01/2019
Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6 117-82-8 04/07/2020 04/01/2019
Dipentyl phthalate 205-017-9 131-18-0 04/07/2020 04/01/2019
N-pentyl-isopentylphthalate - 776297-69-9 04/07/2020 04/01/2019
Anthracene oil 292-602-7 90640-80-5 04/10/2020 04/04/2019
Pitch, coal tar, high-temp. 266-028-2 65996-93-2 04/10/2020 04/04/2019
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated - - 04/01/2021 04/07/2019
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated - - 04/01/2021 04/07/2019
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification