Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA zvažuje obmedzenie používania oxoplastov a mikroplastov
There are no translations available.

Súčasné dôkazy naznačujú potenciálne riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Celý článek...
Orgány odpovědné za prosazování nařízení REACH

Národní inspektoráty - Česká republika

Ministerstvo životního prostředí ČR je příslušným orgánem pro nařízení REACH. Vynucování nařízení REACH v České republice je zaručeno několika vnitrostátními institucemi, jako je Česká inspekce životního prostředí, Česká správa celních orgánů a regionální orgány veřejné správy. Kontrolní orgány kontrolují všechny právnické a fyzické osoby, které mají povinnosti podle nařízení REACH.

Orgány odpovědné za prosazování nařízení REACH

  • Česká inspekce životního prostředí - kontroluje povinnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů a distributorů
  • Celní správa - zaměřuje se na bezpečnostní listy
  • Regionální úřady pro veřejné zdraví - kontrolují povinnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů a distributorů, pokud jde o látky v předmětech, které jsou v kontaktu s vodou a potravinami, v hračkách a v kosmetických výrobcích

Kandidátský seznam
Oznámení / notifikace výrobku
Práva spotřebitele
Povinnosti společností

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification