Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu
There are no translations available.

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Celý článek...
Orgány odpovědné za prosazování nařízení REACH

Národní inspektoráty - Česká republika

Ministerstvo životního prostředí ČR je příslušným orgánem pro nařízení REACH. Vynucování nařízení REACH v České republice je zaručeno několika vnitrostátními institucemi, jako je Česká inspekce životního prostředí, Česká správa celních orgánů a regionální orgány veřejné správy. Kontrolní orgány kontrolují všechny právnické a fyzické osoby, které mají povinnosti podle nařízení REACH.

Orgány odpovědné za prosazování nařízení REACH

  • Česká inspekce životního prostředí - kontroluje povinnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů a distributorů
  • Celní správa - zaměřuje se na bezpečnostní listy
  • Regionální úřady pro veřejné zdraví - kontrolují povinnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů a distributorů, pokud jde o látky v předmětech, které jsou v kontaktu s vodou a potravinami, v hračkách a v kosmetických výrobcích

Kandidátský seznam
Oznámení / notifikace výrobku
Práva spotřebitele
Povinnosti společností

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification