Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrácie

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

 

• přiložit ES pro látku jako takovou nebo pro látku obsaženou ve směsi v koncentraci vyšší
než je limitní koncentrace podle článku 14 REACH jako přílohu

• sloučit informace z více ES pro látku jako takovou nebo látku obsaženou ve směsi přímo
do BL (oddíl 1-16)

• přiložit ES do přílohy BL pro speciální směs (např. slitiny, gumárenské směsi, atd.)

• přiložit do přílohy BL pro směs podle článku 31(2) REACH

• pokud jste následný uživatel a plánujete si vypracovat vlastní CSR, Váš ES přiložíte do
přílohy Vašeho BL

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification