Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

 

• přiložit ES pro látku jako takovou nebo pro látku obsaženou ve směsi v koncentraci vyšší
než je limitní koncentrace podle článku 14 REACH jako přílohu

• sloučit informace z více ES pro látku jako takovou nebo látku obsaženou ve směsi přímo
do BL (oddíl 1-16)

• přiložit ES do přílohy BL pro speciální směs (např. slitiny, gumárenské směsi, atd.)

• přiložit do přílohy BL pro směs podle článku 31(2) REACH

• pokud jste následný uživatel a plánujete si vypracovat vlastní CSR, Váš ES přiložíte do
přílohy Vašeho BL

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification