Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jak postupovat, pokud Vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?

 

Podle REACH máte 12 měsíců od přijetí registračního čísla v BL od svého dodavatele na sladění
Vašeho použití (článek 37 a 39 REACH) s BL. Máte následující 4 možnosti, jak to realizovat:

Možnost 1: Upravit Vaše podmínky použití tak, aby byly v souladu s podmínkami použitými v e-BL od
Vašeho dodavatele (např. změnit otevřený systém v uzavřený, zefektivnit systém větrání, std.)

Možnost 2: Kontaktovat Vašeho dodavatele/registranta s požadavkem zahrnutí Vašich podmínek
použití do existujícího e-BL.

Registrant má možnost: (1) akceptovat Vaši žádost a doplnit existující e-BL o Vaše podmínky
použití, nebo (2) odmítnout Vaši žádost o doplnění Vašich podmínek použití. Následně jste povinen
postupovat podle možností 1, 3 nebo 4. Žadatel o registraci/dodavatel by měl bezodkladně informovat
následné uživatele o důvodech odmítnutí.

Možnost 3: Oznámit Vaše podmínyk použití ECHA a vypracovat si vlastní zprávu o chemické
bezpečnosti (CSR) (článek 37 REACH).

Možnost 4: Vybrat si dodavatele, který zahrnuje Vaše podmínky použití.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification