Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jak postupovat, pokud Vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?

Podle REACH máte 12 měsíců od přijetí registračního čísla v BL od svého dodavatele na sladění
Vašeho použití (článek 37 a 39 REACH) s BL. Máte následující 4 možnosti, jak to realizovat:

Možnost 1: Upravit Vaše podmínky použití tak, aby byly v souladu s podmínkami použitými v e-BL od
Vašeho dodavatele (např. změnit otevřený systém v uzavřený, zefektivnit systém větrání, std.)

Možnost 2: Kontaktovat Vašeho dodavatele/registranta s požadavkem zahrnutí Vašich podmínek
použití do existujícího e-BL.

Registrant má možnost: (1) akceptovat Vaši žádost a doplnit existující e-BL o Vaše podmínky
použití, nebo (2) odmítnout Vaši žádost o doplnění Vašich podmínek použití. Následně jste povinen
postupovat podle možností 1, 3 nebo 4. Žadatel o registraci/dodavatel by měl bezodkladně informovat
následné uživatele o důvodech odmítnutí.

Možnost 3: Oznámit Vaše podmínyk použití ECHA a vypracovat si vlastní zprávu o chemické
bezpečnosti (CSR) (článek 37 REACH).

Možnost 4: Vybrat si dodavatele, který zahrnuje Vaše podmínky použití.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification