Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?

 

Následný uživatel má povinnost oznámit ECHA vlastní podmínky použití a vypracovat vlastní
Zprávu o chemické bezpečnosti, pokud:

•  dodavatel nevyhověl Vašemu požadavku o doplnění Vašeho použití do jeho e-BL, nebo

•  není možné upravit Vaše podmínky použití tak, aby byly v souladu s podmínkami použití
uvedenými v e-BL od dodavatele.

Pokud používáte látku v množství větším než 1 tuna ročně, máte povinnost do 6 měsíců
informovat ECHA o tom, že si vypracujete vlastní CSR (posouzení chemické bezpečnosti).

Pokud používáte látku v množství menším než 1 tuna ročně, oznámíte ECHA svoje použití a CSR
nemusíte vypracovávat.

POZOR!! Pokud je uvedeno v e-BL, že látka je meziprodukt, který by měl být používán pouze za
přísně kontrolovaných podmínek, a chcete ho použít jiným způsobem, oznámení není dostačující.
Měli byste předregistrovat/registrovat jako dovozce nebo si vybrat dodavatele, který zahrnuje Vaše
podmínky použití.

CSR následného uživatele musí obsahovat:

•  identifikaci a kontaktní údaje následného uživatele;

•  identifikaci výrobce nebo dovozce nebo jiného dodavatele;

•  registrační číslo/a, pokud je/jsou k dispozici;

•  identifikaci látky;

•  stručný všeobecný popis použití následného uživatele a podmínek jeho použití, a

•  návrh na testování na obratlovcích, pokud jste přesvědčeni o jejich opodstatněnosti pro
ukončení posouzení chemické bezpečnsoti následného uživatele, a používáte látku
v celkovém množství větším než 1 tuna ročně.

Správa o chemické bezpečnsoti následného uživatele musí být zpracována v dokumentaci IUCLID a
předložená prostřednistvím systému REACH-IT.

Pokud používáte látku pro více než jedno použití, existují jisté výjimky. Podrobnější informace jsou
uvedeny na stránce:

http://echa.europa.eu/doc/reach/du_fs/du_fact_sheet_en.pdf

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification