Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?

 

Následný uživatel má povinnost oznámit ECHA vlastní podmínky použití a vypracovat vlastní
Zprávu o chemické bezpečnosti, pokud:

•  dodavatel nevyhověl Vašemu požadavku o doplnění Vašeho použití do jeho e-BL, nebo

•  není možné upravit Vaše podmínky použití tak, aby byly v souladu s podmínkami použití
uvedenými v e-BL od dodavatele.

Pokud používáte látku v množství větším než 1 tuna ročně, máte povinnost do 6 měsíců
informovat ECHA o tom, že si vypracujete vlastní CSR (posouzení chemické bezpečnosti).

Pokud používáte látku v množství menším než 1 tuna ročně, oznámíte ECHA svoje použití a CSR
nemusíte vypracovávat.

POZOR!! Pokud je uvedeno v e-BL, že látka je meziprodukt, který by měl být používán pouze za
přísně kontrolovaných podmínek, a chcete ho použít jiným způsobem, oznámení není dostačující.
Měli byste předregistrovat/registrovat jako dovozce nebo si vybrat dodavatele, který zahrnuje Vaše
podmínky použití.

CSR následného uživatele musí obsahovat:

•  identifikaci a kontaktní údaje následného uživatele;

•  identifikaci výrobce nebo dovozce nebo jiného dodavatele;

•  registrační číslo/a, pokud je/jsou k dispozici;

•  identifikaci látky;

•  stručný všeobecný popis použití následného uživatele a podmínek jeho použití, a

•  návrh na testování na obratlovcích, pokud jste přesvědčeni o jejich opodstatněnosti pro
ukončení posouzení chemické bezpečnsoti následného uživatele, a používáte látku
v celkovém množství větším než 1 tuna ročně.

Správa o chemické bezpečnsoti následného uživatele musí být zpracována v dokumentaci IUCLID a
předložená prostřednistvím systému REACH-IT.

Pokud používáte látku pro více než jedno použití, existují jisté výjimky. Podrobnější informace jsou
uvedeny na stránce:

http://echa.europa.eu/doc/reach/du_fs/du_fact_sheet_en.pdf

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification