Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Formát expozičního scénáře

 

Formát pro vypracování expozičního scénáře je uveden v pokynech ECHA ohledně požadavků na
informace a pro posouzení chemické bezpečnosti Kapitola R.12: Systém deskriptorů použití, část D:
Příprava expozičního scénáře a část F: Formát zprávy o chemické bezpečnosti, které jsou dostupné
v českém jazyce v PDF souboru:

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification