Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Co je expoziční scénář

 

Expoziční scénář je soubor podmínek včetně provozních podmínek a opatření pro řízení rizik,
které popisují, jak se látka vyrábí nebo používá během svého životního cyklu a jak výrobce nebo
dovozce kontroluje, nebo doporučuje následným uživatelům kontrolovat, expozici osob nebo životního
prostředí. Tyto expoziční scénáře mohou pokrývat jeden konkrétní proces nebo použití, případně
několik procesů nebo použití.

 


EXPOZIČNÝ SCENÁR

Čo je expozičný scenár
Formát expozičného scenára
Obsah expozičného scenára
Je Vaše použitie zahrnuté v expozičnom scenáry od dodávateľa?
Ako postupovať ak Vaše podmienky použitia nie sú zahrnuté v rozšírenej karte bezpečnostných údajov?
Ako začleniť informácie z expozičného scenára do karty bezpečnostných údajov pre zmes?
Ako oznámiť ECHA vlastné podmienky použitia?
Ďalšie informačné zdroje

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification