Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Co je expoziční scénář

Nové stránky

 

 

Expoziční scénář je soubor podmínek včetně provozních podmínek a opatření pro řízení rizik,které popisují, jak se látka vyrábí nebo používá během svého životního cyklu a jak výrobce nebo dovozce kontroluje, nebo doporučuje následným uživatelům kontrolovat, expozici osob nebo životního prostředí. Tyto expoziční scénáře mohou pokrývat jeden konkrétní proces nebo použití, případně několik procesů nebo použití.

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification