Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrácie

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
REACH Dokumenty
Dokumenty
There are no translations available.

Legislatíva

Usmernenia dostupné v slovenskom jazyku

Ostatné usmernenia dostupné v anglickom jazyku

Informačné letáky dostupné v slovenskom jazyku
štruktúrovaný prehľad dokumentov s usmerneniami k nariadeniu REACH uverejnenými agentúrou ECHA

Usmernenia v kocke v slovenskom jazyku

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification