Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
PRODUKTY (SMĚSI) A PŘEDMĚTY - uvedení na trh v zemích EU/EHS a dalších

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí konzultační služby pro plnění legislativních požadavků v souvislosti s uváděním Vašich produktů a předmětů, které jsou klasifikovány jako nebezpečné na základě jejich účinků na zdraví nebo na základě jejich fyzikálních účinků, na trh v zemích EU/EHS a zemích mimo EU.

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz


Konzultační služba zahrnuje:

  • oznámení/notifikaci Vašich produktů kompetentním orgánům v členských státech EU/EHS a v zemích mimo ES
  • registraci produktů kompetentním orgánům v členských státech EU/EHS a v zemích mimo EU/EHS
  • komunikaci s kompetentními orgány v členských státech EU/EHS i v zemích mimo EU/EHS

Nabízené služby standardně zabezpečujeme pro země:

Země EU/EHS: BELGIE, BULHARSKO, KYPR, DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, FRANCOUZSKO, ŘECKO, NIZOZEMSKO, CHORVATSKO, ISLAND, ÍRSKO, LITVA, LUCEMBURSKO, LOTYŠŠKO, MAĎARSKO, MALTA, NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA, NORSKO, PORTUGALSKO, RAKOUSKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ITÁLIE.

Země mimo EU/EHS: MAKEDONIE, RUSKÁ FEDERACE, BĚLORUSKO, UKRAJINA, MOLDAVSKO, TURECKO, ŠVÝCARSKO.

Současně poskytujeme poradenství pro registraci produktů / chemických látek na trzích USA, Kanady a Jižní Koreje.V současnosti neexistuje jednotný formát pro oznamování produktů a předmětů, které jsou klasifikovány jako nebezpečné na základě jejich účinků na zdraví nebo na základě jejich fyzikálních účinků v členských zemích.

Každý členský stát EU/EHS I země mimo EU/EHS má specifický systém oznamování požadovaných údajů, které vyplývají z národní legislativy.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí na trh směsi a předměty, které jsou klasifikovány jako nebezpečné na základě jejich účinků na zdraví nebo na základě jejich fyzikálních vlastností, jsou povinni podle článku 45 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 oznamovat údaje národním toxikologickým střediskům.

Mezi tyto informace patří chemické složení směsí uvedených na trh, které jsou klasifikovány jako nebezpečné na základě jejich účinků na zdraví nebo na základě jejich fyzikálních vlastností, včetně chemické identity látek obsažených ve směsích.

Postup pro oznámení v ČR je uvedený na stránce: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci

  • NOVÉ ON-LINE NÁSTROJE PRO PODÁVÁNÍ INFORMACÍ
  • FORMÁT PŘEDLOŽENÍ ( ČÁST C NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 )

Kontaktujte nás a vyhněte se tak možným potížím.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification