Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Biocidy

Nové stránky

 

 

Nabízíme Vám vypracování všech dokumentů potřebných pro uvedení biocidního přípravku na trh:

  • Formulář pro oznámení biocidního přípravku
  • Bezpečnostní list (BL)
  • Textová část etikety
  • Návod k použití, pokud není uveden na obalu

V rámci kooperace s certifikovanými laboratořemi Vám nabízíme také naše laboratorní služby v případě potřeby testování účinné látky obsažené v biocidním přípravku.

Kontakt


Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků na trhu, které se používají pro ochranu lidí, zvířat nebo předmětů, materiálů proti škodlivým organizmům, jako jsou škůdci a bakterie, za účinku aktivních látek obsažených v biocidním přípravku.

Nařízení nabyde účinnosti 1. září 2013. Od tohoto data budou mít podniky dvě možnosti, jak žádat o povolení uvedení jejich přípravků na trh. V rámci první možnosti (povolení na úrovni EU), kterou budou pravděpodobně využívat velké společnosti, se požaduje, aby podniky předložily žádost ECHA, a pokud se  přípravek považuje za bezpečný, může se prodávat v celé EU. Druhá možnost může být zajímavější pro početné malé a střední podniky působící v této oblasti, jelikož se v jejím rámci od podniků vyžaduje, aby předložily žádost o prodej přípravku ve své domovské zemi vlastnímu vnitrostátnímu orgánu. V případě povolení mohou následně uvést přípravek na trh v jiných členských státech, a to na základě zásady vzájemného uznání.

Povolení na úrovni EU umožní společnostem, aby si tyto biocidní přípravky umísťovali na trh v celé Unii bez potřeby získat vnitrostátní povolení a následně vzájemné uznání. Povolení Unie bude uděleno na biocidní přípravky s podobnými podmínkami použití na území Evropské unie s výjimkou těch, které obsahují účinné látky, které splňují kritéria pro vyloučení a některých typů přípravků (14, 15, 17, 20 a 21). V závislosti na druhu přípravků budou povolení Unie k dispozici ve třech fázích:

  • od 1. září 2013 preo typy přípravků 1, 3, 4, 5, 18 a 19
  • od 1. ledna 2017 pro typy 2, 6 a 13
  • od 1. ledna 2020 pro zbývající typy přípravků 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 a 22.

Proces povolení začíná předložením dokumentace společnosti ECHA. Příslušný hodnotící orgán, který byl předtím zvolen žadatelem, hodnotí dokumentaci a odevzdá výsledek ECHA Komisi pro biocidní přípravky k přípravě stanoviska do 180 dní. Nakonec Evropská komise přijme rozhodnutí založené na rozhodnutí agentury ECHA. (http://echa.europa.eu/sk/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products)

Schvalování účinných látek: Společnosti musí požádat o schválení účinné látky předložením dokumentace ECHA. Po ověření platnosti provedeném agenturou příslušný hodnotící orgán provede kontrolu úplnosti a vyhodnocení. Výsledek je odevzdán ECHA Komisi pro biocidní přípravky, která vyhotoví své stanovisko do 270 dní. To je potom předloženo Evropské komisi k rozhodnutí. Podobný proces probíhá při obnovení schválení účinné látky.

Existující biocidní přípravek je přípravek, který je uveden na trh ČR podle přechodných ustanovení zákona č 120/2002 Sb. a ke dni zařazení účinné látky do přílohy I nebo IA má platné rozhodnutí.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification