Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
 • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Ochrana osobních údajů

Tato stránka by vám měla pomoci objasnit, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme a jak můžete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů.

Ochranu soukromí a vašich osobních údajů považujeme za velmi důležitou. S vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze údaje, u kterých k tomu máme nějaký důvod nebo váš souhlas. Tyto údaje mohou být:

 • jméno a příjmení, firma
 • e-mail, telefonní číslo
 • IČ, DIČ, adresa
 • cookies, IP adresa.

Tyto údaje uchováváme po dobu tří let, pokud nám delší lhůtu neukládají právní předpisy. Při zpracování vašich osobních údajů nám pomáhají tito zpracovatelé:

 • Společnost Google – https://policies.google.com/privacy/update (protože máme na webu kódy pro AdWords měření konverzí a Analytics pro sledování statistik návštevnosti)
 • Společnost Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/update (protože se na našich stránkách nacházejí propojení na sociální síť, např. u ikony a tlačítka "Líbí se mi")
 • Poskytovatel služby Hotjar - https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment (protože nabízí možnost komunikace prostřednictvím vyskakovacího okna a poskytuje přehled o vašich aktivitách na našich stránkách, abychom mohli stránky přizpůsobit zájmům uživatelů našich stránek)
 • Společnost Solitea Slovensko - https://www.idoklad.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/ (pokud vystavíme fakturu, Vaše údaje budou uloženy u tohoto zpracovatele služeb iDoklad)
 • Společnost Crystal Web Limited - https://www.crystalmails.com/ochrana-osobnich-udaju/ (služby společnosti využíváme k šíření informací o chemické legislativě a akciových nabídkách)

Kdy údaje shromažďujeme?

Údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud k tomu máme některý z oprávněných důvodů. Tedy pokud:

 • jste k tomu udělili dobrovolný souhlas,
 • je zpracování nezbytné pro plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv; může se týkat i zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze vašeho produktu,
 • je zpracování nezbytné pro splnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy,
 • je zpracování nezbytné k zajištění zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Používáme cookies?

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies. Více informací naleznete na samostatné stránce.

Tím, že používáte náš web, dáváte najevo souhlas s pravidly na této stránce. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte náš web.

Kde můžete uplatnit námitky se zpracováním vašich osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování můžete uplatnit přes email ekotox(at)ekotox.cz.

Tato pravidla byla naposledy upravena 24.5.2018

 

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Traťová 574/1
619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
DIČ: CZ29376980
IČ: 29376980
www.ekotox.cz

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification