Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
O společnosti
Ekotoxikologické centrum Česká republika

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. (EkotoxCZ) je konzultační společnost zabývající se environmentální a chemickou legislativou, která nabízí svoje služby v širokém spektru legislativních požadavků pro soukromý sektor, jako i pro národní státní orgány a mezinárodní agentury. Náš tým se skládá z odborníků lokalizovaných v České republice (Brno) a Slovenské republice (Bratislava a Žilina) a 10 spolupracovníků. Experti z různých oborů zpracovávají informace z chemické a související legislativy, managementu chemické bezpečnosti, bezpečnosti kosmetických přípravků, biocidů, environmentálního a zdravotního rizika, ekotoxikologie a toxikologie.


Ekotoxikologické centrum CZ navazuje na dlouhodobé zkušenosti Ekotoxikologického centra Bratislava, které bylo založeno v roce 1993 jako soukromá odborná konzultační společnost a nabízí nezávislé poradenství při důrazu na důvěrnost informací a odbornost. Poskytujeme komplexní poradenské služby s ověřenými mezinárodními zkušenostmi, odborné znalosti a projektový management v následujících kategoriích (výběr):
•    Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, ...);
•    Biocidy;
•    Kosmetické přípravky;
•    Hodnocení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik;
•    Hodnocení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti;
•    Hodnocení rizik pro chemické látky / management chemické bezpečnosti a bezpečnosti výrobků;
•    Školení, kurzy a konference;


Společnost EkotoxCZ poskytuje služby přizpůsobené potřebám našich klientů prostřednictvím efektivního řízení a vhodných technologií na podporu snížení nákladů a zefektivnění cílů trvale udržitelného rozvoje a zachování konkurenceschopnosti a lokálních specifik. Management chemických látek - soulad s legislativou REACH a CLP – podpora při plnění narůstajících požadavků na každou společnost v dodavatelském řetězci. Tak jako ostatní předpisy, REACH požadavky mohou být plánovány a řízeny. Odborným poradenstvím pro průmyslové a obchodní společnosti pomáháme plnit efektivně legislativní požadavky, které určují podmínky pro podnikání na evropském trhu.

REACH a CLP služby zahrnují:
•    Managerské poradenství pro REACH a CLP. Služby zahrnují hodnocení stavu, mapování obchodních vztahů, program transformace interních opatření a managementu chemické bezpečnosti, dodavatelsko-odběratelské vztahy, školení...
•    Management informačních systémů pro REACH a CLP. Služby zahrnují podporu specifických nástrojů (oficiálních jako IUCLID5, REACH IT, ale taktéž komerčních jako CHEMDOX a REACH Delivery), pravidla a regulační obsah informačních systémů...
•    Služby (outsourcing) pro REACH. Služby zahrnují SIEF / konsorcia služeb, hosting specifických nástrojů REACH IT, komunikaci v dodavatelském řetězci a přístup do databáze REACH dossier, zpracovaní bezpečnostních listů (BL), aktualizace bezpečnostních listů, vytvoření CSA/CSR, notifikace, autorizace...
•    Služby pro registraci biocidních přípravků;
•    Služby pro plnění legislativních požadavků pro kosmetické přípravky;
•    Chemická bezpečnost všeobecných výrobků...

Plný oficiální název společnosti: Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Adresa: Traťová 574/1, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Kontaktní osoba: Ing. Marta Zabloudilová    
Registrační údaje: IČO 29376980
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně spisová značka: C76759, 20. listopadu 2012

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification