Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
O společnosti
Ekotoxikologické centrum Česká republika

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. (EkotoxCZ) je konzultační společnost zabývající se environmentální a chemickou legislativou, která nabízí svoje služby v širokém spektru legislativních požadavků pro soukromý sektor, jako i pro národní státní orgány a mezinárodní agentury. Náš tým se skládá z odborníků lokalizovaných v České republice (Brno) a Slovenské republice (Bratislava a Žilina) a 10 spolupracovníků. Experti z různých oborů zpracovávají informace z chemické a související legislativy, managementu chemické bezpečnosti, bezpečnosti kosmetických přípravků, biocidů, environmentálního a zdravotního rizika, ekotoxikologie a toxikologie.


Ekotoxikologické centrum CZ navazuje na dlouhodobé zkušenosti Ekotoxikologického centra Bratislava, které bylo založeno v roce 1993 jako soukromá odborná konzultační společnost a nabízí nezávislé poradenství při důrazu na důvěrnost informací a odbornost. Poskytujeme komplexní poradenské služby s ověřenými mezinárodními zkušenostmi, odborné znalosti a projektový management v následujících kategoriích (výběr):
•    Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, ...);
•    Biocidy;
•    Kosmetické přípravky;
•    Hodnocení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik;
•    Hodnocení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti;
•    Hodnocení rizik pro chemické látky / management chemické bezpečnosti a bezpečnosti výrobků;
•    Školení, kurzy a konference;


Společnost EkotoxCZ poskytuje služby přizpůsobené potřebám našich klientů prostřednictvím efektivního řízení a vhodných technologií na podporu snížení nákladů a zefektivnění cílů trvale udržitelného rozvoje a zachování konkurenceschopnosti a lokálních specifik. Management chemických látek - soulad s legislativou REACH a CLP – podpora při plnění narůstajících požadavků na každou společnost v dodavatelském řetězci. Tak jako ostatní předpisy, REACH požadavky mohou být plánovány a řízeny. Odborným poradenstvím pro průmyslové a obchodní společnosti pomáháme plnit efektivně legislativní požadavky, které určují podmínky pro podnikání na evropském trhu.

REACH a CLP služby zahrnují:
•    Managerské poradenství pro REACH a CLP. Služby zahrnují hodnocení stavu, mapování obchodních vztahů, program transformace interních opatření a managementu chemické bezpečnosti, dodavatelsko-odběratelské vztahy, školení...
•    Management informačních systémů pro REACH a CLP. Služby zahrnují podporu specifických nástrojů (oficiálních jako IUCLID5, REACH IT, ale taktéž komerčních jako CHEMDOX a REACH Delivery), pravidla a regulační obsah informačních systémů...
•    Služby (outsourcing) pro REACH. Služby zahrnují SIEF / konsorcia služeb, hosting specifických nástrojů REACH IT, komunikaci v dodavatelském řetězci a přístup do databáze REACH dossier, zpracovaní bezpečnostních listů (BL), aktualizace bezpečnostních listů, vytvoření CSA/CSR, notifikace, autorizace...
•    Služby pro registraci biocidních přípravků;
•    Služby pro plnění legislativních požadavků pro kosmetické přípravky;
•    Chemická bezpečnost všeobecných výrobků...

Plný oficiální název společnosti: Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Adresa: Traťová 574/1, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Kontaktní osoba: Ing. Marta Zabloudilová    
Registrační údaje: IČO 29376980
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně spisová značka: C76759, 20. listopadu 2012

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification