Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Nabízíme Poradenství a konzultace
Nabízíme

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrum nabízí široké spektrum konzultačních služeb v těchto oblastech:

A) Management chemických látek – poradenství a podpora (REACH & CLP Screening, REACH & CLP Audit, Interní management chemických látek);

B) Služby legislativní podpory – pro výrobky & předměty, chemické látky a chemické směsi;

C) REACH - registrace, autorizace, IUCLID.QSAR, hodnocení dat, analýza chybějících dat (data gap analyses) a další;

D) CLP - klasifikace, notifikace;

E) Bezpečnostní listy – vypracování a poradenství;

F) Rozšířený BL a expoziční scénáře;

G) Detergenty;

H) Biocidy;

I) Kosmetické přípravky – posouzení bezpečnosti, CPNP – podpora výrobců, dovozců, odpovědných osob;

J) SW pro vytváření BL - CHEMDOX;

K) SW pro komunikaci s následnými uživateli - REACH Delivery;

L) Semináře a školení, interní školení;

M) Outsourcing.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification