Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Nabízíme Poradenství a konzultace
Nabízíme

Ekotoxikologické centrum nabízí široké spektrum konzultačních služeb v těchto oblastech:

A) Management chemických látek – poradenství a podpora (REACH & CLP Screening, REACH & CLP Audit, Interní management chemických látek);

B) Služby legislativní podpory – pro výrobky & předměty, chemické látky a chemické směsi;

C) REACH - registrace, autorizace, IUCLID.QSAR, hodnocení dat, analýza chybějících dat (data gap analyses) a další;

D) CLP - klasifikace, notifikace;

E) Bezpečnostní listy – vypracování a poradenství;

F) Rozšířený BL a expoziční scénáře;

G) Detergenty;

H) Biocidy;

I) Kosmetické přípravky – posouzení bezpečnosti, CPNP – podpora výrobců, dovozců, odpovědných osob;

J) SW pro vytváření BL - CHEMDOX;

K) SW pro komunikaci s následnými uživateli - REACH Delivery;

L) Semináře a školení, interní školení;

M) Outsourcing.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification