Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Zjednodušený export do Jižní Koreje ve spolupráci s Korea Testing & Research Institute

Ekotoxikologická centra ve spolupráci s experty korejské společnosti KTR (Korea Testing & Research Institute) poskytují konzultační služby, komplexní služby a poradenství při vývozu chemických látek a směsí do Jižní Koreje. Nabízíme naše zkušenosti s uvedením nových produktů na jihokorejský trh společně s kontakty na důležité instituce zodpovědné za kontrolu a provoz trhu s chemickými látkami a směsmi.

Zákon o registraci a hodnocení - Chemických látek

Zákon o registraci a hodnocení - Chemických látek (K-REACH) byl přijat 22. května 2013 ministerstvem životního prostředí v Jižní Koreji a nabyl účinnosti 1. ledna 2015. Zákon je také známý jako Korea REACH pro svou podobnost s nařízením EU REACH.

Podle K-REACH každá osoba, která má v úmyslu vyrábět nebo dovážet novou chemickou látku nebo alespoň jednu tunu ročně určené existující chemické látky podléhající registraci, zaregistruje chemickou látku dříve, než vyrobí nebo doveze. K-REACH rovněž stanovuje požadavky pro společnosti, aby oznamovaly objem a použití látek, které vyrábějí / dovážejí a oznamují předměty obsahující nebezpečné chemické látky.

Zákon o chemické kontrole (CCA)

Kontrolní zákon o chemických látkách (předtím toxický kontrolní zákon) byl přijat v květnu v roce 2013 a nabyl platnosti 1. ledna 2015. Jde o nový zákon zaměřený na chemické hlášení a prevenci chemických havárií. Podle CCA každá osoba, která vyrábí nebo dováží chemickou látku, ověří, zda jejich chemický výrobek obsahuje jakoukoli regulovanou látku a podrobnosti poskytne ministerstvu životního prostředí. Každá osoba, která má v úmyslu zřídit a provozovat zařízení na manipulaci s toxickými chemickými látkami, vypracuje zprávu o analýze důsledků na místě, která vyhodnotí vliv možné chemické havárie na okolní prostředí a obyvatelstvo.

CCA rovněž vyžaduje, aby každá osoba, která se zabývá chemickými látkami náchylnými k havárii nad určité množství, připravovala a předložila pohotovostní plán každých pět let.

Ve spolupráci s KTR poskytujeme zákazníkům podporu včetně testování, analýzy a hodnocení, technického poradenství, certifikace a školení, které tvoří technickou infrastrukturu korejského průmyslu.

Kontaktujte nás a vyhněte se tak možným potížím.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification