Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu
There are no translations available.

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Celý článek...

Zasílání informací


Zasílání informací (informační servis EkotoxInfo) poskytuje společnost Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. ve slovenském jazyce zdarma, na základě požadavku, který zájemce zaslal formou vyplněného formuláře, anebo na e-mailovou adresu společnosti: ekotox(at)ekotox.sk/ekotox(at)ekotox.cz.

Informační servis EkotoxInfo je zaměřen na oblast legislativy chemických látek a směsí, biocidů, kosmetických přípravků, stavebních výrobků a obecné bezpečnosti výrobků s důrazem na chemickou bezpečnost. Informujeme také o důležitých školeních, seminářích a konferencích z předmětné oblasti. Hlavními zdroji informací jsou Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Evropská komise, Evropský svaz chemického průmyslu (CEFIC), Ministerstvo hospodárstva SR a další zdroje.

Jedná se o výběr toho nejzajímavějšího z předmětné oblasti, a tedy není pravidlem, že budou všechny zprávy jednotlivých institucí námi překládány a rozesílány. Informace zasíláme ve slovenském jazyce. Většinou se jedná o zkrácené textové zprávy ve formátu neautorizovaného překladu z původního - většinou anglického jazyka s příslušnými linky nebo přílohou. Cílem služby EkotoxInfo je upozornit na aktuální témata, poskytnout základní informace z různých zdrojů a informovat o aktuálních školeních, seminářích... Společnost Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. nezodpovídá v žádném případě za použité převzaté informace, ani za způsob jejich použití. Pevně věříme, že zprostředkované informace budou pro Vás užitečné. Těšíme se také na Vaše připomínky a návrhy na zlepšení informačního servisu - EkotoxInfo. Přihlášení k odběru informací:


Název společnosti:
Příjmení*:
Jméno*:
e-mailová adresa*:

Mám zájem o informace.
Ověřovací kód:   

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification