Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajovod 1. června 2015 se musí směsi klasifikovat, označovat a balit pouze podle nařízení nařízení CLP - změna se týká i bezpečnostních listů!! Zbývající čas pro směsi uvedené na trh před 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA stabilizovala usmernenie dva roky pred REACH hraničným termínom 2018
There are no translations available.

ECHA/NA/16/08 - ECHA sa zdrží ďalších aktualizácií dokumentov usmernenia REACH, ktoré majú dopad na registráciu po 31. máji 2016.

Celý článek...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 

Anketa_CLP

Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 

PageRank ikona zdarma

Click on the slide!

Konference REACH 2015

Konference REACH se uskuteční 16.-17. května 2016, Praha,  Česká republika

More...
Click on the slide!

OECD QSAR Toolbox training, Prague — Průhonice, MAY 18—20, 2016....(EN)

More...
Click on the slide!

  CHEMDOX - nový moderný software pre klasifikáciu a dokumentáciu

More...
Click on the slide!

The REACH Delivery service

Zásilková služba REACH je používána výrobci, dovozci, distributory a následnými uživateli po celém světě. Máte zájem být součástí?

More...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
safearticles cz skolenia2016cz postercz

REACH a CLP služby

Komplexní zabezpečení služeb souvisejících s plněním požadavků nařízení REACH a CLP v podniku – registrace/předregistrace/oznamování látek, testy, vypracování dokumentace (CSA/CSR, ES, BL), komunikace v dodavatelském řetězci…  (více info >>)

 

Zprostředkování testů

Toxikologie, ekotoxikologie, fyzikálně-chemické vlastnosti, modelování dat, cross-reading, semináře, vyhodnocení dat/identifikace nedostatků v dokumentaci a vyhledávání v legislativě a literárních zdrojích… (více info >>)

Bezpečnostní listy

Správa bezpečnostních listů v podniku – komplexní služby, vypracování a revize listů ve smyslu REACH a CLP, expoziční scénáře, vypracování bezpečnostních listů a expozičních scénářů z cizojazyčných podkladů… (více info >>)

Ekotoxikologické centrum CZ
Školení a kurzy
skoleniesk

Organizace odborných školení pro oblast ochrany zdraví při práci, pro oblast práce s jedy, environmentálních a chemických rizik, pro aktuální požadavky chemické legislativy… Firemní školení – školení pro zaměstnance přímo ve Vaší firmě. Odborné kurzy ve spolupráci s odborníky z renomovaných evropských institucí. (více info >>)

 

 
Hodnocení rizik
risk

Vypracování hodnocení rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí a definování následných nápravných opatření v souladu s nařízením REACH.  (více info >>)

 

 

 
Ochrana zdraví při práci
ochranazdravia

Při činnostech souvisejících s chemickými faktory je zaměstnavatel povinen posoudit jakékoli riziko vyplývající z těchto faktorů a pokud jde o novou činnost, práce může začít až po posouzení rizika; zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a tím předcházet rizikům ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí; vytvářet příznivé pracovní podmínky s ohledem na všechny aspekty související s prací. (více info >>)

 
Předměty podle REACH
safety

Pokud jste výrobcem nebo
dovozcem předmětů, je možné, že
pro Vás vyplývají určité povinnosti v
rámci REACH. Nařízení REACH
(ES č. 1907/2006) je nejkomplexnější
právní předpis EU a je jedním z
nejpřísnějších chemických
regulačních systémů na světě.
REACH se týká téměř každé
společnosti, ale vzhledem k tomu,
že samotné nařízení obsahuje více
než 800 stran a další tisíce stran
manuálů a pokynů, mnohé firmy
(především výrobci anebo dovozci
předmětů, kteří přímo nevyrábí
chemické látky anebo směsi)
nemají přesnou představu o svých
povinnostech. Více info >>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification