Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Chemická legislativa Návrh etiket
Návrhy etiket

Podle zákona musí etiketa obsahovat:

  • název nebezpečné chemické látky, nebo nebezpečných chemických látek obsažených ve směsi
  • EC číslo – pro nebezpečné chemické látky
  • Výstražné symboly a slovní označení nebezpečí
  •     Slovní označení specifického rizika (R-věty)
  • Slovní označení pro bezpečné použití (S-věty)
  • Hmotnost nebo objem
  • Obchodní název, sídlo a telefonní číslo společnosti, která neb. Chem. látku neo směs uvádí na trh


V případě biocidů, detergentů a aerosolů musí etiketa splňovat také požadavky dalších legislativních předpisů.
Např.:
U biocidů se navíc doplňují údaje o první pomoci, formě biocidního výrobku, …
U aerosolů se vyžadují údaje o zneškodňování, kódové údaje plnící přísady, …

V rámci platných legislativních předpisů Vám vypracujeme textovou část etikety.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification