Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Chemická legislativa Návrh etiket
Návrhy etiket

Podle zákona musí etiketa obsahovat:

  • název nebezpečné chemické látky, nebo nebezpečných chemických látek obsažených ve směsi
  • EC číslo – pro nebezpečné chemické látky
  • Výstražné symboly a slovní označení nebezpečí
  •     Slovní označení specifického rizika (R-věty)
  • Slovní označení pro bezpečné použití (S-věty)
  • Hmotnost nebo objem
  • Obchodní název, sídlo a telefonní číslo společnosti, která neb. Chem. látku neo směs uvádí na trh


V případě biocidů, detergentů a aerosolů musí etiketa splňovat také požadavky dalších legislativních předpisů.
Např.:
U biocidů se navíc doplňují údaje o první pomoci, formě biocidního výrobku, …
U aerosolů se vyžadují údaje o zneškodňování, kódové údaje plnící přísady, …

V rámci platných legislativních předpisů Vám vypracujeme textovou část etikety.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification