Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrácie

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Chemická legislativa Školení zaměstnanců
Školenie zamestnancov
There are no translations available.

Ekotoxikologické centrum organizuje odborné školenia pre oblasť ochrany zdravia pri práci, environmentálnych a chemických rizík:

§ Školenie I stupňa - školenie zamestnancov zamerané na všeobecné zásady ochrany zdravia pri práci

§ Školenie II stupňa - školenie zamestnacov zamerané na zásady ochrany zdravia pri práci pre konkrétne riziká (napr. hluk) alebo pracovné činnosti (napr. povrchové úpravy, poľnohospodárska výroba, laboratóriá)

§ Firemné školenia - školenie pre zamestnancov priamo vo Vašej firme
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification