Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
 • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Chemický management – Řízení rizik při výrobě

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenství šité na míru pro oblast managementu chemických látek, směsí a předmětů ve Vašem podniku (legislativu REACH, CLP,...) s cílem minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životního prostředí.
Pokud máte dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz.
 • Analýza aktuálního stavu Vaší společnosti a definování povinností REACH a CLP legislativy.
 • Identifikace nesouladu s požadavky REACH a CLP legislativy a návrh jejich řešení a postupů.
 • Kategorizace Vašich produktů, předmětů (SVHC, CMR, CoRAP, nebezpečnost pro ŽP,…).
 • Identifikace Vašich produktů (látek, směsí, surovin a předmětů) z podkladů BL, e-BL, z pohledu chemické legislativy.
 • Databáze produktů, jejich složení a dodavatelů.
 • Posouzení kvality BL/e-BL na základě Metodiky.
 • Identifikace nedostatků v BL/e-BL a návrh doporučení jejich řešení a postupů.
 • Komunikace s dodavateli za účelem doplnění nedostatků.
 • Identifikace rizik ve Vašem podniku (SVHC, PBT, vPvB,…)
 • Identifikace opatření managementu rizik (RMM) ve Vašem podniku a posouzení jejich efektivity (Fitness Check)
 • Návrh možností řízení rizik (Risk Management Options) pro zabezpečení kontroly rizik z výroby a používání produktů.

Pro efektivní fungování chemického managementu v podniku je potřeba mít zajištěno:

 • Management rizik v podniku
 • BL SCREENING – ANALÝZU STAVU BL
 • REACH + CLP SCREENING – IDENTIFIKACE POVINNOSTÍ podniku ve vztahu k REACH a CLP legislativě
 • IMPLEMENTACE POŽADAVKŮ r-BL NA PRACOVIŠTI – ŠKÁLOVÁNÍ ES
 • AKTIVNÍ KOMUNIKACI V RÁMCI DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE
 • OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – PROVOZNÍ ŘÁD A POSUDEK O RIZIKU
 • OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílová skupina: výrobci, dodavatelé a následní uživatelé bez omezení množství používaných chemických látek, směsí a předmětů. Bezpečné používání chemických látek a směsí by mělo být nejvyšší prioritou pro každou společnost. Je důležité, aby informace o podmínkách použití chemických látek, směsí a předmětů byli oznamovány v rámci dodavatelského řetězce s konečným cílem minimalizovat rizika na pracovišti a tím zabezpečit ochranu zaměstnanců.

Návštěvníci této stránky se také zajímali o články: xxx

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification