Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrácie

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Celý článek...
Chemický management – Řízení rizik při výrobě

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenství šité na míru pro oblast managementu chemických látek, směsí a předmětů ve Vašem podniku (legislativu REACH, CLP,...) s cílem minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životního prostředí.

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz


Pro efektivní fungování chemického managementu v podniku je potřeba mít zajištěno:
1.    Management rizik v podniku
2.    BL SCREENING  - ANALÝZU STAVU  BL
3.    REACH + CLP SCREENING - IDENTIFIKACE POVINNOSTÍ podniku ve vztahu k REACH a CLP legislativě
4.    IMPLEMENTÁCE POŽADAVKŮ r-BL NA PRACOVIŠTI - ŠKÁLOVÁNÍ ES
5.    AKTIVNÍ KOMUNIKACI V RÁMCI DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE
6.    OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – PROVOZNÍ ŘÁD A POSUDEK O RIZIKU
7.    OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍCílová skupina: výrobci, dodavatelé a následní uživatelé bez omezení množství používaných chemických látek, směsí a předmětů.

Bezpečné používání chemických látek a směsí by mělo být nejvyšší prioritou pro každou společnost.

Je důležité, aby informace o podmínkách použití chemických látek, směsí a předmětů  byli oznamovány v rámci dodavatelského řetězce s konečným cílem minimalizovat rizika na pracovišti a tím zabezpečit ochranu zaměstnanců.


Návštěvníci této stránky se také zajímali o články:

Nařízení REACH
Registrace látek a směsí podle REACH
Bezpečnostní list
Užitečné tipy k zvládnutí požadavků a výzev

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification