Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Celý článek...
Chemický management – Řízení rizik při výrobě
Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenství šité na míru pro oblast managementu chemických látek, směsí a předmětů ve Vašem podniku (legislativu REACH, CLP,...) s cílem minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životního prostředí.
Pokud máte dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz.
 • Analýza aktuálního stavu Vaší společnosti a definování povinností REACH a CLP legislativy.
 • Identifikace nesouladu s požadavky REACH a CLP legislativy a návrh jejich řešení a postupů.
 • Kategorizace Vašich produktů, předmětů (SVHC, CMR, CoRAP, nebezpečnost pro ŽP,…).
 • Identifikace Vašich produktů (látek, směsí, surovin a předmětů) z podkladů BL, e-BL, z pohledu chemické legislativy.
 • Databáze produktů, jejich složení a dodavatelů.
 • Posouzení kvality BL/e-BL na základě Metodiky.
 • Identifikace nedostatků v BL/e-BL a návrh doporučení jejich řešení a postupů.
 • Komunikace s dodavateli za účelem doplnění nedostatků.
 • Identifikace rizik ve Vašem podniku (SVHC, PBT, vPvB,…)
 • Identifikace opatření managementu rizik (RMM) ve Vašem podniku a posouzení jejich efektivity (Fitness Check)
 • Návrh možností řízení rizik (Risk Management Options) pro zabezpečení kontroly rizik z výroby a používání produktů.

Pro efektivní fungování chemického managementu v podniku je potřeba mít zajištěno:

 • Management rizik v podniku
 • BL SCREENING – ANALÝZU STAVU BL
 • REACH + CLP SCREENING – IDENTIFIKACE POVINNOSTÍ podniku ve vztahu k REACH a CLP legislativě
 • IMPLEMENTACE POŽADAVKŮ r-BL NA PRACOVIŠTI – ŠKÁLOVÁNÍ ES
 • AKTIVNÍ KOMUNIKACI V RÁMCI DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE
 • OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – PROVOZNÍ ŘÁD A POSUDEK O RIZIKU
 • OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílová skupina: výrobci, dodavatelé a následní uživatelé bez omezení množství používaných chemických látek, směsí a předmětů. Bezpečné používání chemických látek a směsí by mělo být nejvyšší prioritou pro každou společnost. Je důležité, aby informace o podmínkách použití chemických látek, směsí a předmětů byli oznamovány v rámci dodavatelského řetězce s konečným cílem minimalizovat rizika na pracovišti a tím zabezpečit ochranu zaměstnanců.

Návštěvníci této stránky se také zajímali o články: xxx

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification