Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Odpovědnost za obsah bezpečnostního listu

V případě existence dodavatelského řetězce se požadavky nařízení REACH týkající se poskytování bezpečnostních listů vztahují na každou fázi dodavatelského řetězce.
Původní odpovědnost za sestavování bezpečnostních listů připadá výrobci, dovozci nebo výhradnímu zástupci, kteří by měli v mezích možností předvídat použití připadající v úvahu pro danou látku nebo směs.

Další účastníci ve směru dodavatelského řetězce by rovněž měli poskytovat bezpečnostní listy na základě informací – jejichž správnost zkontrolují a které doplní – poskytnutých jejich dodavateli s cílem uspokojit konkrétní potřeby svých zákazníků.

Ve všech případech nesou dodavatelé látky nebo směsi, pro niž je požadováno sestavení bezpečnostního listu, odpovědnost za jeho obsah, a to i v případě, kdy bezpečnostní list sami nesestavili. V takových případech jsou pro ně informace poskytnuté jejich dodavateli užitečným a relevantním zdrojem informací při sestavování jejich vlastních bezpečnostních listů. Zůstávají nicméně odpovědní za přesnost informací uvedených v bezpečnostních listech, které poskytují (to se vztahuje rovněž na bezpečnostní listy poskytované v jiných jazycích než v jazyce, ve kterém byly původně vyhotoveny).

 

Odborní pracovníci Ekotoxikologického centra CZ pro Vás zajistí komplexní správu a aktualizaci bezpečnostních listů.

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH a CLP ...
E-mail:
ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification