Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrácie

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Jazyk použitý v bezpečnostním listu

Nesmí se používat vyjádření jako napřílad „může být nebezpečný, nemá účinky na zdraví, bezpečný za většiny podmínek použití nebo neškodná“ nebo jakékoliv jiné údaje, které naznačují, že látka nebo směs není nebezpečná, nebo jakékoliv jiné údaje, které nejsou v souladu s klasifikací dané látky nebo směsi.
Informace v bezpečnostním listu mají být napsány srozumitelně a stručně.


BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification