Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrace

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Aktuální informace ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

ECHA/NR/18/34
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 31. mája 2018 - DCG - platforma agentúry ECHA, Európskej komisie a priemyselných združení - vydala odporúčanie, ktoré vyzýva registrujúcich zavedených látok, aby pokračovali vo svojich súčasných dohodách o spolupráci od 1. júna, aby zabezpečili súlad s dodatočným termínom právne záväzky.

Tieto povinnosti zahŕňajú:

  • aktualizácia spoločnej časti registrácie, ktorá odráža najnovšie informácie o nebezpečenstvách, použitiach a opatreniach na riadenie rizík;
  • koordinácia spoločných reakcií na regulačné požiadavky, napríklad na základe rozhodnutia o hodnotení dokumentácie alebo látky; a
  • riadenie údajov a zdieľanie nákladov s novými registrujúcimi, ktorí sa pripojili k registrácii.

V odporúčaní sa uvádza, že registrujúci sa môžu dohodnúť na forme spolupráce, ale že by mali mať uzavretú zmluvu na riadenie zvolenej platformy. Táto zmluva by mala zabezpečiť, aby iba informácie nevyhnutné na dokončenie regulačnej úlohy, boli zdieľané, a že administratívne náklady na riadenie platformy budú spravodlivo rozdelené.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/-/call-for-companies-to-continue-their-cooperation-after-the-deadline

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification