Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu
There are no translations available.

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Aktuální informace Vliv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok
Vliv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

11-té ATP by mělo vstoupit v platnost ještě v roce 2017 a nabýt právní účinnosti o 18 měsíců později.

Hlavní body 11tého ATP:

1) Tabulka 3.1 Přílohy VI nařízení CLP bude zcela nahrazena.
2) Tabulka 3.2 vycházející z kritérií Přílohy VI Směrnice 67/548/EHS byla vymazána s účinností od 1. června 2017.

11-té ATP může vyžadovat změny / úpravy v případě Vašich produktů - označování, BL a rozšířené BL.


Další informace
Link EC Europa.eu ATP 11

Další aktuality

Zasielanie informáciiZasílání informací

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification