Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrácie

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Aktuální informace Európsky parlament odmietol návrh kritérií pre identifikáciu endokrinných rozrušovačov (EDC)
Európsky parlament odmietol návrh kritérií pre identifikáciu endokrinných rozrušovačov (EDC)
There are no translations available.

Európsky parlament v stredu zablokoval návrh Európskej Komisie ktorý by obmedzil určenie niektorých chemických látok obsiahnutých v pesticídoch za EDC - Výbor pre životné prostredie odhlasoval nesúhlasné stanovisko.

Výbor pre životné prostredie (MEP) sa vyjadril, že Komisia prekročila svoj mandát nárvhom na výnimku pre látky, ktoré majú vo svojom "dizajne" útok na endokrinný systém, napríklad niektoré pesticídy.

Zamietnutie, ktoré bolo navrhované MEP (v zastúpení Jytte Guteland a Bas Eickhout ) bolo schválené pomerom hlasov 389 ku 235 (pri 70 absenciách) predstavujúc tak absolútnu väčšinu potrebnú na zablokovanie návrhu. Komisia teda bude musieť vypracovať nový návrh, zohľadniac pripomienky parlamentu.


Ďalšie informácie
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171002IPR85122/identifying-endocrine-disruptors-meps-block-plans-exempting-some-pesticides

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification