Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

REACH
CZ
  • Online Registrácie

OZNÁMENÍ

POZOR ZMĚNA! Karty bezpečnostných údajov31. květen 2018 je konečný termín registrace látek vyrobených nebo dovezených v rozmezí od 1 to 100 tun ročně. Zbývající čas pro registraci látek:
FacebookTwitterGoogle

Aktuální informace

Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft 11-tého přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Celý článek...
Považujete REACH legislativu za úspěch EU?
 
Máte dobrý přehled o látkách které používáte z pohledu chemické legislativy?
 
Aktuální informace
Aktualne informácie
   Počet zobrazených 
1 Vplyv 11. Adaptace na technický a vědecký pokrok Středa, 18 Říjen 2017
2 Európsky parlament odmietol návrh kritérií pre identifikáciu endokrinných rozrušovačov (EDC) Úterý, 10 Říjen 2017
3 Ako ovplyvňujú REACH a CLP stratégie trvalo udržateľného rozvoja priemyslu? Čtvrtek, 05 Říjen 2017
4 MSP čelia finančným výzvam pri registrácii podľa nariadenia REACH Středa, 04 Říjen 2017
5 Registrujúci v oblasti MSP: Buďte pripravení preukázať veľkosť Vašej spoločnosti Středa, 27 Září 2017
6 Brexit na stránkach ECHA Středa, 27 Září 2017
7 Otázky a odpovede ECHA Q&A Středa, 30 Srpen 2017
8 Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných Úterý, 18 Červenec 2017
9 Usmernenia pre látky vo výrobkoch boli aktualizované Čtvrtek, 29 Červen 2017
10 Ďalšie presadzovanie autorizácie a registrácie sa blíži už v roku 2019 Čtvrtek, 29 Červen 2017
11 Inšpektori REACH zistili, že nie všetky spoločnosti spĺňajú požiadavky na autorizáciu Čtvrtek, 29 Červen 2017
12 Výbor SEAC prijal obmedzujúce návrhy týkajúce sa štyroch ftalátov a TDFA v sprejoch používaných verejnosťou Čtvrtek, 29 Červen 2017
13 MSC jednomyseľne súhlasí s tým, že bisfenol A je endokrinný disruptor Čtvrtek, 29 Červen 2017
14 Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017 Úterý, 02 Květen 2017
15 Šesť stanovísk prijatých Výborom pre biocídne výrobky Úterý, 02 Květen 2017
16 Zoznam účinných látok v rámci hodnotiaceho programu bol aktualizovaný Úterý, 02 Květen 2017
17 Všetky známe látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy sú v riešení Úterý, 02 Květen 2017
18 Nováčik na trhu? Jednajte teraz do 31. mája a získajte ďalší rok na prípravu vašej registrácie Úterý, 02 Květen 2017
19 Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017 zavádí změnu limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) pro šest chemických látek Pondělí, 20 Únor 2017
20 162 látok bolo vybraných pre preverenie možných regulačných opatrení Čtvrtek, 09 Únor 2017
21 Čtyři nové látky na Kandidatskem seznamu Středa, 18 Leden 2017
22 Chemická bezpečnost pracovníků je cílem příštího EU projektu prosazování Středa, 11 Leden 2017
23 Poslední výzva k opožděné předregistraci Vašich chemických látek v nízkých objemech Pondělí, 28 Listopad 2016
24 ECHA navrhuje devět látek pro povolování Pondělí, 21 Listopad 2016
25 Prioritizácia v rámci programu SCP - ďalší kandidáti: NPEs, triklozán, PFASs Čtvrtek, 27 Říjen 2016
26 Prepracovanie návrhu kritérií pre látky narúšajúce endokrinný systém (EDCs) Čtvrtek, 27 Říjen 2016
27 Zmeškali jste naše setkání zúčastněných stran? Pátek, 03 Červen 2016
28 Zpráva potvrzuje zlepšení bezpečnosti v Evropě Pátek, 03 Červen 2016
29 Veřejná konzultace o návrhu harmonizované klasifikace a označování pro glyfosát Pátek, 03 Červen 2016
30 Povinnosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek Pátek, 03 Červen 2016
31 Agentura ECHA stabilizovala pokyny dva roky před posledním termínem REACH 2018 Pondělí, 14 Březen 2016
32 REACH 2018: Pracujme spolu na sdílení údajů a nákladů Pondělí, 14 Březen 2016
33 Kontroly souladu v roce 2015 – zaměření na látky s vysokou prioritou Pátek, 15 Leden 2016
34 Hodnotící zpráva 2015: Kontrola chybějících klíčových údajů u látek potenciálně vzbuzujících obavy Pátek, 15 Leden 2016
35 Objasnění principů sdílení údajů REACH Pátek, 15 Leden 2016
36 Nové konzultácie pre harmonizovanú klasifikáciu a označovanie Úterý, 05 Leden 2016
37 Aktualizované pokyny pre látky vo výrobkoch Úterý, 05 Leden 2016
38 Aktualizácia na zozname látok potenciálne podliehajúcich kontrole zhody Úterý, 05 Leden 2016
39 Nadchádzajúce lehoty na podanie žiadosti o povolenie Únie pre biocídne výrobky Úterý, 05 Leden 2016
40 MSC podporuje stanovisko väčšiny o zaradení HDDA na zoznam kandidátov Úterý, 05 Leden 2016
41 Výbor pre biocídne výrobky prijme 14 stanovísk čím sa celkový počet stanovísk prijatých v roku 2015 zvýši na 50 Úterý, 05 Leden 2016
42 Mnoho spoločností stále nespĺňa svoje registračné povinnosti Úterý, 05 Leden 2016
43 SEAC dospel k záveru v prípade troch návrhov na obmedzenie a troch žiadostí o povolenie Úterý, 05 Leden 2016
44 RAC dospel k záveru ohľadne obmedzenia metanolu Úterý, 05 Leden 2016
45 Päť nových látok SVHC bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok Pátek, 18 Prosinec 2015
46 ECHA konzultuje 11 látok, ktoré majú byť navrhnuté pre autorizáciu Pátek, 20 Listopad 2015
47 REACH 2018: Nájdite Vašich spoluregistrujúcich Pátek, 20 Listopad 2015
48 Novembrový Newsletter je online! Pátek, 20 Listopad 2015
49 Fórum spúšťa projekty s internetovým predajom chemických látok a chemických látok vo výrobkoch Pátek, 20 Listopad 2015
50 Biocides Stakeholders' Day – prezentace k dispozici Čtvrtek, 03 Září 2015
51 První žádosti o Unijní povolení byly předloženy agentuře ECHA Úterý, 28 Červenec 2015
52 ECHA nadväzuje na povinnosti registrujúcich, aby zvážila alternatívne testy Čtvrtek, 09 Červenec 2015
53 SPC editor je teraz viacjazyčný Čtvrtek, 09 Červenec 2015
54 Zlepšenie využitia REACH a CLP informácií v dodávateľskom reťazci Středa, 08 Červenec 2015
55 ECHA navrhuje autorizovať 15 látok SVHC Pátek, 03 Červenec 2015
56 Fórum štaruje projekt na rozšírené karty bezpečnostných údajov REF-5 Pondělí, 29 Červen 2015
57 Pripravte sa na posledný termín registrácie chemických látok Čtvrtek, 25 Červen 2015
58 Registrujúci sú vyzvaní na prehodnotenie informácií o reprodukčnej toxicite Středa, 17 Červen 2015
59 Boli pridané 2 nové SVHC látky Úterý, 16 Červen 2015
60 Aprílový Newsletter publikovaný - teraz máte možnosť komentovať jeho obsah Středa, 13 Květen 2015
61 Nový príklad spotrebiteľskej expozície má pomôcť spoločnostiam byť v súlade s REACH Středa, 13 Květen 2015
62 Editor na súhrn údajov o prípravku (SPC) bol aktualizovaný Úterý, 24 Březen 2015
63 Hodnotenie 48 chemických látok začína už v roku 2015 Pátek, 20 Březen 2015
64 Výročná hodnotiaca správa agentúry ECHA bola zverejnená Čtvrtek, 05 Březen 2015
65 Prieskum európskej komisie Pátek, 20 Únor 2015
66 Opýtajte sa agentúry ECHA na záležitosti týkajúce sa žiadostí o autorizáciu Pátek, 30 Leden 2015
67 ECHA prioritizuje CMR látky pre kontrolu rizik Čtvrtek, 22 Leden 2015
68 Predkonfigurovaný IUCLID 5 je k dispozícii pre zadanie žiadostí o autorizáciu Čtvrtek, 22 Leden 2015
69 Nová verzia ePIC IT - nástroja je k dispozícií Pondělí, 12 Leden 2015
70 Šesť nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) bolo pridaných do Kandidátskeho zoznamu a jeden vstup bol aktualizovaný Čtvrtek, 25 Prosinec 2014
71 Webové stránky pro registrační termín REACH 2018 jsou připraveny Pátek, 17 Říjen 2014
72 ECHA zveřejnila praktickou příručku pro nařízení o biocidních přípravcích (BPR) Čtvrtek, 09 Říjen 2014
73 Oficiální seznam podle článku 95 pro biocidy zveřejněný na stránkách ECHA Čtvrtek, 09 Říjen 2014
74 New web platform available on adverse effects of chemicals Pátek, 26 Září 2014
75 Easily accessible trade data on hazardous chemicals now available Pátek, 26 Září 2014
76 ECHA calls for a new round of comments on the reproductive toxicity of acetochlor Pátek, 26 Září 2014
77 ECHA Committees support 16 uses of substances of very high concern Pátek, 26 Září 2014
78 Návrh agentury ECHA na přidání nových látek na autorizační seznam je právě ve veřejném připomínkování Čtvrtek, 04 Září 2014
79 Aktualizované pokyny pro testování mutagenity Úterý, 19 Srpen 2014
80 Nový eGuide pro bezpečnostní listy a expoziční scénáře je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA Úterý, 19 Srpen 2014
81 Společnosti mimo EU, které se podílely na programu EU o biocidech, budou uvedeny na seznamu o biocidních účinných látkách a dodavatelích Úterý, 19 Srpen 2014
82 Byl zveřejněn nový praktický průvodce pro meziprodukty Úterý, 01 Červenec 2014
83 Ekotoxinfo: ECHA – Výbor pro biocidní přípravky přijímá stanoviska k devíti účinným látkám Čtvrtek, 26 Červen 2014
84 EkotoxInfo: ECHA - Kandidátsky seznam rozšírený o 4 nové SVHC látky Úterý, 24 Červen 2014
85 EkotoxInfo - obmedzenia použitia - 1,4-dichlórbenzén Pátek, 20 Červen 2014
86 6. ATP k nariadeniu CLP bolo uverejnené v oficiálnych novinách EÚ dňa 6. júna. Pátek, 20 Červen 2014
87 EkotoxInfo 03.06.2014 Středa, 04 Červen 2014
88 EkotoxInfo: 9. ECHA Stakeholder's Day Čtvrtek, 29 Květen 2014
89 OPRAVA ECHA novinky o nadobudní platnosti zmeny prílohy I PIC nariadenia Úterý, 13 Květen 2014
90 ECHA Newsletter highlights substitution Středa, 30 Duben 2014
91 Odvolacia komisia - predmet správy: Rozhodnutie odvolacej komisie skuma poziadavky pre identitu latky pre UVCB latku Úterý, 15 Duben 2014
92 Registrants should get ready to comment substance evaluation draft decisions Čtvrtek, 03 Duben 2014
93 RAC a SEAC sa dohodli na nových stanoviskách pre obmedzenia a povolenia Středa, 26 Březen 2014
94 Svetový deň Práva spotrebiteľov: zistite viac o chemických látkach Pondělí, 17 Březen 2014
95 Register today for the Fecc Annual Congress Rome 2014 Čtvrtek, 27 Únor 2014
96 Verejné konzultácie o alternatívnom použití oxidu arzénitého a chrómanu olovnatého v pigmentoch Čtvrtek, 13 Únor 2014
97 Synchronizácia IUCLID s informáciami o expozícii generované v Chesar Pátek, 07 Únor 2014
98 EU updates law on labelling of aerosol dispensers to fit CLP Regulation Čtvrtek, 23 Leden 2014
99 Iba 5% registračných dokumentácii z roku 2010 sa podľa kontroly súladu dostalo na požadovanú úroveň Středa, 22 Leden 2014
100 Povolenie na použitie látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy - prvé stanovisko prijaté Úterý, 21 Leden 2014
101 Agentúra ECHA zverejnila nové usmernenie týkajúce sa biocídov Čtvrtek, 19 Prosinec 2013
102 ECHA aktualizuje Kandidátsky zoznam pre autorizáciu o sedem nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) Úterý, 17 Prosinec 2013
103 EkotoxInfo: ECHA - verejná konzultácia ku autorizačným podaniam DEHP a DBP Čtvrtek, 14 Listopad 2013
104 Bola otvorená konzultácia na návrh revidujúci harmonizovanú klasifikáciu a označovanie metanolu Středa, 30 Říjen 2013
105 Zverejnená správa o metodikách používaných v hodnotení ekologických rizík ropných látok Úterý, 22 Říjen 2013
106 Výzva k doložení problematických substitucí DecaBDE Pondělí, 21 Říjen 2013
107 Nový informačný leták vysvetľuje rozhodnutia spojené s hodnotením dokumentácie Pátek, 18 Říjen 2013
108 Bola zverejnená správa z výskumu zaoberajúca sa substitučnými nákladmi nebezpečných chemických látok Pátek, 27 Září 2013
109 Bol zverejnený aktualizovaný navigačný nástroj, ktorý má pomôcť priemyslu identifikovať povinnosti vyplývajúce z nariadenia REACH Pátek, 27 Září 2013
110 Tisková zpráva Odvolacího senátu: Odvolací senát zrušil rozhodnutí ECHA Pátek, 27 Září 2013
111 RAC sa dohodol na šiestich vedeckých stanoviskách Čtvrtek, 19 Září 2013
112 IUCLID 5.5.1 je teraz k dispozícii Čtvrtek, 12 Září 2013
113 Registračné čísla boli pridelené 9 030 registráciam REACH 2013 Středa, 11 Září 2013
114 Byla zveřejněna závěrečná zpráva druhého projektu o prosazování nařízení REACH Čtvrtek, 05 Září 2013
115 Nové nařízení o biocidních přípravcích se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků Úterý, 03 Září 2013
116 Verejná konzultácia sa začala návrhom na revíziu harmonizovanej klasifikácie a označovania bisfenolu A Pondělí, 02 Září 2013
117 VEŘEJNÁ KONZULTACE O BUTYLPARABENU A PROPYLPARABENU V RÁMCI NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1223/2009 O KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH Středa, 28 Srpen 2013
118 VEŘEJNÁ KONZULTACE O METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONU A METHYLISOTHIAZOLINONU V RÁMCI NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1223/2009 O KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH Středa, 28 Srpen 2013
119 Veřejná konzultace o methylenglykolu v rámci nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Středa, 28 Srpen 2013
120 Tlačová správa Odvolacieho senátu: Odvolací senát zrušil rozhodnutie ECHA Úterý, 06 Srpen 2013
121 Použití IUCLID pro přípravu souhrnu charakteristik Vašeho biocidního přípravku Středa, 24 Červenec 2013
122 Stanovená opatření pro zlepšení zprávy o chemické bezpečnosti a bezpečnostních údajů Pátek, 19 Červenec 2013
123 Agentúra ECHA zverejnila dve nové usmernenia týkajúce sa biocídov Středa, 17 Červenec 2013
124 ECHA vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k dvom návrhom harmonizovanej klasifikácie a označovania (CLH). Úterý, 09 Červenec 2013
125 Ďalšia látka zaradená do CoRAP Úterý, 09 Červenec 2013
126 ECHA aktualizuje Kandidátský seznam o šest nových látek Čtvrtek, 20 Červen 2013
127 ECHA registrační termín 2013 Pondělí, 17 Červen 2013
128 ECHA: Veřejná konzultace k návrhu stanoviska Výboru pro hodnocení rizik o toxicitě pro reprodukci arsenidu gallitého Pondělí, 17 Červen 2013
129 RAC a SEAC se shodli na pravidlu o délce sledovaného období Pondělí, 17 Červen 2013
130 Practical consideration on Gloves Thickness Středa, 24 Duben 2013
131 EkotoxInfo: ECHA: Veřejné konzultace k CLH návrhům Úterý, 26 Březen 2013
132 EkotoxInfo: ECHA rozbíhá veřejnou konzultaci – olovo a jeho sloučeniny Pondělí, 25 Březen 2013
133 EkotoxInfo: ECHA: Sledujte vývoj registrace REACH 2013 on-line Pondělí, 25 Březen 2013
134 EkotoxInfo: EU zakazuje prodej všech kosmetických výrobků testovaných na zvířatech Pondělí, 25 Březen 2013
135 EkotoxInfo: ECHA: Veřejná konzultace stanoviska SEAC k návrhu omezení 1,4- dichlorbenzenu v osvěžovačích vzduchu a WC blocích. Pondělí, 25 Březen 2013
136 Ekotox Info: ECHA: Poskytněte nám svůj názor na vývoj IUCLID 6 Středa, 20 Březen 2013
137 Ekotox Info: ECHA – SEAC závěry o vědeckých stanoviscích ke dvěma návrhům na omezení Pondělí, 18 Březen 2013
138 Ekotox Info: ECHA Výbor pro socio-ekonomickou analýzu Pondělí, 18 Březen 2013
139 ECHA info: RAC uzavírá devět vědeckých stanovisek Pondělí, 18 Březen 2013
140 Ekotox Info: ECHA: Evropský soud potvrdil správnost přístupu ECHA k posouzení PBT látek Pondělí, 11 Březen 2013
141 Ekotox Info: ECHA provádí předběžné studie a připravuje webinář k použití pěti solí kobaltu Pátek, 08 Březen 2013
142 Ekotox Info: ECHA > Chesar 2.2 podporuje tvorbu expozičních scénářů pro komunikaci Pátek, 08 Březen 2013
143 ECHA info: První výsledky hodnocení látek – další informace potřebné pro 32 látek Pátek, 08 Březen 2013
144 ECHA info: Nová veřejná konzultace k 10 navrhovaným SVHC Středa, 06 Březen 2013
145 ECHA nabízí pomoc žadatelům o registraci ve výjimečných případech Středa, 06 Březen 2013
146 ECHA Info: byl aktualizován uživatelský návod IUCLID pro nanomateriály Středa, 06 Březen 2013
147 ECHA - Ověření velikosti MSP – snížení administrativních poplatků Pondělí, 04 Březen 2013
148 První PPORD výjimky brzy vyprší – Jak požádat o prodloužení Pondělí, 18 Únor 2013
149 Vytvořte celou zprávu o chemické bezpečnosti s novým IUCLID CSR plug-inem Středa, 13 Únor 2013
150 Evropská komise – Report “Review of REACH“ Úterý, 05 Únor 2013
151 Je dostupná aktualizace QSAR Toolbox 3.1 Čtvrtek, 31 Leden 2013
152 Nový průvodce CEFIC se zaměřuje na biodiverzitu a chemický průmysl Středa, 30 Leden 2013
153 ECHA vyzýva zainteresované strany k práci na Biocídoch Středa, 30 Leden 2013
154 ECHA doporučuje 10 SVHC látek pro autorizaci Úterý, 29 Leden 2013
155 Podpora bezpečnosti pracovníků a povědomí o bezpečnostních údajích v rozšířených bezpečnostních listech (e-BL) Pondělí, 28 Leden 2013
156 Aktuálne REACH autorizačné usmernenie pre následných užívateľov Úterý, 15 Leden 2013
157 Výzva k důkazu o použití kadmia Úterý, 15 Leden 2013
158 Byl aktualizován Kandidátský seznam 54 novými látkami vzbuzujícími velmi velké obavy Úterý, 15 Leden 2013
159 Respiračné senzibilizujúce látky boli po prvý krát zaradené medzi SVHC Středa, 19 Prosinec 2012
160 Usmernenie k informačným požiadavkám a posudzovaniu chemickej bezpečnosti Středa, 31 Říjen 2012
161 Skontrolujte si firemné informácie v nástroji REACH-IT Středa, 17 Říjen 2012
162 Nová verzia QSAR Toolbox sa má predstaviť na workshope v novembri Čtvrtek, 13 Září 2012
163 Harmonizovaná klasifikácia a označovanie Úterý, 28 Srpen 2012
164 Nové verejné konzultácie o návrhov na harmonizovanú klasifikáciu a oznacovanie dvoch pesticídov/biocídov a plastifikátora Úterý, 28 Srpen 2012
165 RTVS - Téma po 17tej Pondělí, 30 Červenec 2012
166 Nové nariadenie o biocídoch vstúpi čoskoro do platnosti Středa, 18 Červenec 2012
167 Je dostupná nová verzia REACH-IT ! Pondělí, 16 Červenec 2012
168 ECHA zverejnila nový informačný list o komunikačnej povinnosti pre niektoré látky vyňaté z registrácie podľa nariadenia REACH Úterý, 03 Červenec 2012
169 Spoločná kampaň s európskymi odbormi o povinnostiach zamestnávateľov podľa nariadenia REACH Úterý, 03 Červenec 2012
170 ECHA vydáva praktickú príručku o expozičných scenároch pre následných užívateľov Úterý, 03 Červenec 2012
171 REACH-IT aktualizácia naplánovanná na 11. júla Úterý, 03 Červenec 2012
172 CHESAR podpora je dočasne pozastavená Čtvrtek, 17 Květen 2012
173 Aktualizované usmernenia o uplatňovaní nariadenia CLP Čtvrtek, 03 Květen 2012
174 Aktualizované usmernenie pre monoméry a polyméry Čtvrtek, 03 Květen 2012
175 Aktualizované usmernenia pre nanomateriály Čtvrtek, 03 Květen 2012
176 ECHA prijíma skupinove notifikácie o CLP pre spoločnosti Čtvrtek, 03 Květen 2012
177 ECHA zverejnila doplnené Usmernenie o zdieľaní údajov Čtvrtek, 05 Duben 2012
178 ECHA spustí verejnú konzultáciu Pátek, 16 Březen 2012
179 RAC prijal vedecké stanoviská Pátek, 16 Březen 2012
180 QSAR Panel nástrojov Pátek, 16 Březen 2012
181 ECHA zverejňuje informácie o výrobkoch Pátek, 16 Březen 2012
182 Inšpektori z EÚ sú vyškolení pre REACH a CLP Čtvrtek, 17 Březen 2011
183 Verejná konzultácia o potenciálnych SVHC Čtvrtek, 17 Březen 2011
184 Spoločnosti už môžu začať Čtvrtek, 17 Březen 2011
185 CCHLP uverejnilo Čtvrtek, 17 Březen 2011
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification